Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

framgåverbbe clear <av from>, be evident <av from>
synasverbvara synlig be seen; visa sig appear, showfläcken syns inte the spot does not showdet syns tydligt att… it is obvious that…, it is evident that…det syns på dig att… one can tell by looking at you that…synas till appear, be seenframgå el. tyckas appear
© NE Nationalencyklopedin AB