Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

framfartsubstantiv~en, [våldsam] framfart härjningar ravages [ (pl.)]stormens framfart the ravages of the storm
hejdatransitivt verb~de, ~tstoppa el. allm. stop; med abstr. obj.:tygla el. få under kontroll check; hämma el. hindra, t.ex. utveckling äv. arrest; ström el. flöde äv. stemhejda ngns framfart check sb's progressinget kunde hejda honom nothing could stop himreflexivt verb~de, ~thejda sig hålla igen check oneself; i tal äv. break off, stop
© NE Nationalencyklopedin AB