Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

framförprepositionbefore, in front of; över above, ahead offramför allt above allföredra te framför kaffe prefer tea to coffee
adverbin frontplatsen framför the seat in front
förkörsrättsubstright of way <framför over>
föredraverbprefer <framför to>jag föredrar att simma framför att jogga I prefer swimming to jogging
utanförprepositionoutside; framför before
adverboutsidelämna mig utanför! leave me out of it!
äldstadjektivoldest; framför släktskapsord eldest; amer. vanligen oldest; av två ofta older, elder; i tjänst etc. senior; tidigast earliest
fördelsubstadvantage <framför over; för to; med of>dra (ha) fördel av benefit by, profit byi tennis etc. advantage; vard. van
företrädesubstförmånsställning preference, priority <framför over>lämna företräde åt trafik från höger give way to traffic coming from the right
mycken (mycket; myckna)adjektiv (omedelbart före subst.)much; (framför eng. subst. i pl.) manyen hel del a great deal of, a good deal of; (framför eng. subst. i pl.) a great manyfullt med plentyefter mycken diskussion after a great deal of discussiondet var mycket folk på mötet there were many people at the meetingvara till mycken nytta be of great use
näsasubstnoseha näsa för have a nose forräcka lång näsa åt cock a snook atsätta näsan i vädret put on airs, be stuck upboken låg mitt framför näsan på mig the book was lying under my very nosepeta sig i näsan pick one's nosedra ngn vid näsan take sb in
1 plan (-en -er)substöppen plats open space, piece of ground; liten, t.ex. framför hus, areabollplan etc. ground, field; tennisplan courtplanritning plan <till for, of>planering etc. plan < for>ha planer på ngt plan sthha planer på att göra ngt plan to do sth; amer. plan on doing sth
© NE Nationalencyklopedin AB