Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

framåtadverbahead äv. bildl.; vid rörelseverb äv. along; vidare onward[s], forward[för (under)] flera månader framåt for several months ahead (to come)[för (under)] två månader framåt for the next two monthsett steg framåt a (one) step forwardta ett stort steg framåt make a great stride forward äv. bildl.fortsätt framåt! keep straight on!framåt göra framsteg el. utvecklas go ahead, progressvara riktad framåt be pointed forwardluta sig framåt lean forwardse (titta) [rakt] framåt look straight forward (on)man måste se framåt mot framtiden you have to look aheadprepositionfram emot [on] toward[s]framåt eftermiddagen towards afternooninterjektiononward!, forward!framåt marsch! forward, march!adjektivoböjl.vard.vara [mycket] framåt [av sig] be very go-ahead
ambitiösadjektiv~t'framåt' ambitious; plikttrogen conscientious; flitig diligentett ambitiöst projekt an ambitious project
klivsubstantiv~et, =strideta ett stort kliv take a long strideta ett stort kliv framåt bildl. take a large step forward
rivigadjektiv~tvard.med schvung i swinging, livelyom person el. framåt go-ahead, pushing, …[that is] full of go
sporratransitivt verb~de, ~teg.el.bildl. el. allm. spur <framåt on>; bildl. äv. stimulate, incite; starkare goad; deg cut, jagsporra ngn att göra ngt goad sb into doing sthsporra hästen spur the horse
marschsubstantiv~en, ~ermarch äv. mus.vara på marsch be on the marchinterjektionmarch!framåt marsch! forward, march!höger och vänster om marsch! dismiss!på stället marsch! mark time!marsch pannkaka! vard. off you go at once!
2 hoppsubstantiv~et, =allm.,data.,sport.el.bildl. jump; språng äv. leap; snabbt o. elastiskt äv. spring; långt skutt äv. bound; lekfullt skutt skip; studsning äv. bounce; t.ex. fågels hopstående hopp sport. standing jumpgöra ett hopp framåt bildl. take a leap forwardhoppning:sport. jumping; gymn., över bock el. med stav m.m. vaulting
saktaadjektivoböjl.långsam slow; varsam gentle; dämpad softöver sakta eld over a slow firei sakta mak at an easy (a leisurely) pace, at an ambleadverblångsamt slowly; varsamt gentlysakta framåt! sjö. easy ahead!sakta walk slowly (tyst softly)sakta men säkert slow but sure, slowly but steadily (surely)transitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsakta farten el. sakta in slow down, slacken [the] speedreflexivt verb~de, ~tklockan saktar sig …is losing [time]
fortsättatransitivt verb och intransitivt verb-satte, -sattallm. continuefortsätta [med] ngt continue [with] sth, go (keep) on [with] sth, carry on with sth; återuppta take up sth againfortsätta [med] att spela (sjunga) continue playing (singing), go (keep, carry) on playing (singing)fortsätta med övergå tillett stycke avMozart go on to play…fortsätt att spela! äv. please play on!fortsätt [bara]! go (carry) on!, go ahead!fortsätt [framåt]! please move along!fortsätta rakt fram keep straight on…fortsätter i morgon …will continue (will be continued) tomorrowfortsätta med medicinen go on taking the medicine
fartsubstantiv~en, ~erhastighet:allm. speed, rapidity (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastakt rate; tempo pace; sjö., 'rörelse framåt' headway, wayfull fart framåt! full speed ahead!bestämma farten set the pacefart gather speed (momentum); sjö. make headway, gather wayge fart på gunga pushminska farten slow down, reduce speedsätta fart skynda på hurry up; vard. step on itöka farten speed up, increase (put on) speed, accelerate; vid löpning o.d. step up the paceav bara farten automatically; ofrivilligt unintentionallyi (med) full fart at full (top) speed
gång el. rörelsemedan du ändå är i farten while you are at iti fartensedan klockan sju up and about…
hast el. liv el. 'kläm' verve, swing; impetus, push; go, dash; vard. pep; jfr ex.det är ingen fart i honom he is without any go (dash, vard. pep)sätta fart på ngt give an impetus to sth; blåsa liv i put life into sthsätta fart på saker och ting get things moving (going), speed things upförsäljningen har tagit fart [the] sales have received an impetus (have boomed)det går med full fart it's going like a house on fire, it's going great guns
© NE Nationalencyklopedin AB