Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

framadverbom rörelse: framåt, vidare on, along, forward; till platsen (målet) therejag måste fram! I must get through!kom fram! a) ur gömställe, led m.m. come out! b) hit come here!ta fram take outända fram dit all the way thereända fram till… as far as…fram och tillbaka there and back; av och an to and froom läge: framtill forward, in fronttidlängre fram later onfram på hösten later on in the autumnlångt fram på dagen late in the daytill långt fram på natten until well into the night
bak och framadverbback to front, the wrong way round
stapplaverbgå ostadigt totter <fram along>, stumble <fram along>; vackla stagger
småtimmarnasubst plfram på småtimmarna in the small hours
väsaverbhissväsa fram hiss, hiss out
frittadverbfreelyfritt fram för förslag any suggestions?det är fritt fram the green light has been given
stormaverbdet stormar a storm is ragingstorma fram rush atmil.el.friare storm
propositionsubstlagförslag government billlägga fram en proposition bring in a bill
framdelesadverblängre fram later on; i framtiden in the future
vällaverbvälla fram well forth; strömma stream forth, pour forth
© NE Nationalencyklopedin AB