Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

frånprepositionfrombort från el. ned från offfrån och med fr.o.m. den 1 maj as from May 1stfrån och med den dagen from that very dayfrån och med nu from now onfrån och med sid. 10 from page 10 onbörja från början begin at the beginningfrån bordet leave the tableA. från Stockholm A. of Stockholm
fr.o.m.se från och med under från
f.o.m.se från och med under från
bortseverbbortse från disregardbortsett från apart from
kureraverbcure <från of>
frånvarosubstabsence <av of; från from>
avhållaverbavhålla sig från abstain from
landsättaverbland; från fartyg land, disembark
tillfrisknandesubstrecovery <efter, från from>
tillfrisknaverbrecover <efter, från from>
© NE Nationalencyklopedin AB