Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 fräsatransitivt verbfräste, frästtekn. mill
2 fräsaintransitivt verbfräste, frästhiss; brusa el. skumma fizz; svagt fizzle; vid stekning sizzle, frizzle; om katt spit <åt at>fräsa till om person hissfräs [ut] ordentligt! snyt ut give your nose a good blow!transitivt verbfräste, frästhastigt steka fry, frizzlefräsa upp värma upp fry up
© NE Nationalencyklopedin AB