Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 frässubstantiv~envard., farti full fräs at full speedsätta fräs [på ngt] speed up [sth]; t.ex. fest liven up
1 frässubstantiv~en, ~artekn. [milling] cutter, mill; se äv. jordfräs
2 skärsubstantiv~et, =med skridsko el. i sammansättn. el. inner~ el. ytter~ …edgeta långa skär skate in long stridesegg på verktyg [cutting] edge; på plog share; på borr bit; på fräs knifeskåra cut; inskärning på nyckelax notch
2 fräsaintransitivt verbfräste, frästhiss; brusa el. skumma fizz; svagt fizzle; vid stekning sizzle, frizzle; om katt spit <åt at>fräsa till om person hissfräs [ut] ordentligt! snyt ut give your nose a good blow!transitivt verbfräste, frästhastigt steka fry, frizzlefräsa upp värma upp fry up
© NE Nationalencyklopedin AB