Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

främmandeadjektivobekant strange, unknown, unfamiliar <för to>; utländsk foreign
substgäster guests (pl.)company
okändadjektivunknown <för to>; obekant unfamiliar <för to>; främmande strange <för to>
viltadverbwildly, furiouslyväxa vilt grow wildvilt främmande quite strange
substgame
flaggsubstflagsegla under främmande flagg sail under a foreign flag
bussubstmischief; grövre hooliganismbus eller godis? på Halloween då barn besöker främmande trick or treat?
© NE Nationalencyklopedin AB