Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fräckadjektiv~toförskämd impudent, insolent <mot to>, audacious; vard. cheeky; amer. äv. fresh; skamlös shameless, brazen, barefaced, bold; vågad el. om t.ex. historia risqué fr., indecentfräck i mun rude, coarsedet var det fräckaste! vard. what cheek (nerve)!han var fräck nog att (+ inf.) he was so impudent as to + inf.vard., klatschig o.d. striking, bold
ohängdadjektiv-hängtfräck impudent; lymmelaktig loutish
cyniskadjektiv~tcynical; coarse; skamlös shameless; fräck impudent
fräckissubstantiv~en, ~arfräck historia smutty (dirty) story (joke)
oblygadjektiv~tshameless, unashamed, unabashed; fräck äv. barefaced
skamlösadjektiv~tshameless; oblyg unblushing; fräck impudent, brazen
sturskadjektiv~tnäsvis cheeky, impertinent; fräck insolent, impudent, brazen; mallig stuck-up, arrogant
ogeneradadjektiv-generat, ~eotvungen free and easy, unconstrained; nonchalant offhand, casual; oberörd unconcerned; fräck coolkänna sig ogenerad äv. be (feel) at [one's] ease
djärvadjektiv~tallm. bold; dristig äv. daring; oförvägen intrepid, audacious; vågsam, vågad venturesome, risky; fräck äv. cheekylyckan står den djärve bi Fortune favours the brave
blygadjektiv~tblyg [av sig] shy <för of>; förlägen bashful; försagd timid, diffidenthan är inte blyg av sig tilltagsen he is pretty forward; fräck he has got a nerve
© NE Nationalencyklopedin AB