Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
    • Engelsk medicinsk
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fotosubstphotopl. -s <av, of>
blixtljussubstfoto. flashlight
zoomsubstfoto. zoom
telefotosubstfoto. telephoto
överexponeraverbfoto. overexpose
slutaresubstfoto. shutter
kopieraverbcopy; foto. print
exponeringsubstexposure äv. foto.
brännviddsubstfoto. focal distance
sökaresubstfoto. view-finder
© NE Nationalencyklopedin AB