Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fotosubstphotopl. -s <av, of>
blixtljussubstfoto. flashlight
zoomsubstfoto. zoom
telefotosubstfoto. telephoto
överexponeraverbfoto. overexpose
slutaresubstfoto. shutter
kopieraverbcopy; foto. print
exponeringsubstexposure äv. foto.
brännviddsubstfoto. focal distance
sökaresubstfoto. view-finder
© NE Nationalencyklopedin AB