Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fotsubstfootpl. feetpå bord, lampa etc. standsätta sin fot set foot <hos ngn in sb's house>komma på fötter ekonomiskt get back on one's feetförsätta på fri fot set freehon har bra (ordentligt) på fötterna vet vad hon talar om she knows what she is talking abouthon fick stryka på foten she had to give invara på fri fot be at liberty, be at largestå på god fot med ngn be on an excellent footing with sbpå resande fot on the movetill fots on foot
krampsubsti ben, fot etc. cramp
hälsubstpå fot el. strumpa heelfölja ngn tätt i hälarna follow close on sb's heels
glassubstmaterial glassdricksglas glass utan fot, tumblerglasruta pane, pane of glassi glasögon lens
vänskapligadjektivfriendly; om förhållande, sätt amicablestå på vänskaplig fot med ngn be on friendly terms with sb
domnaverbdomna el. domna av el. domna bort go numbmin fot har har domnat my foot has gone to sleep
höjdsubstheight; kulle hillbergets högsta höjd the summit (top) of the mountainvi flyger på en höjd av 30 000 fot we are cruising at an altitude of 30,000 feetnivå level; musik. pitchpå sin höjd 10 år ten years at the mostdet är höjden! that's the limit!
© NE Nationalencyklopedin AB