Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fostraverbuppfostra bring up, rear; spec. amer. raise
bildaverbåstadkomma form; grunda foundbildas uppstå be formedbilda regering form a governmentbilda sig en uppfattning om form an opinion offostra educatebilda sig skaffa sig bildning educate oneself
© NE Nationalencyklopedin AB