Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

forwardsubstantiv~en, ~arsport. forward, striker
anfallsspelaresubstantiv~n, =sport. forward, striker
påflugenadjektiv-fluget, -flugnapushy, obtrusive; närgången forward
försigkommenadjektiv-kommet, -komnaadvanced; neds. forward; brådmogen precocious
eftersändatransitivt verb-sände, -säntvidarebefordra forward, send on […to the addressee]eftersändes på brev to be forwarded, please forward
saldosubstantiv~t, ~nbalanceingående saldo balance brought forwardförk.b.f.utgående saldo balance [to be] carried forwardförk.c.f.
vidarebefordratransitivt verb~de, ~tforward, send on; föra vidare el. t.ex. rykte pass on
framåtböjd-böjt och framåtlutadadjektiv-lutat…bent forwardframåtböjd walk with a stoop
främjatransitivt verb~de, ~tpromote, further, forward; hjälpa aid; understödja support
framfusigadjektiv~tpåträngande pushing, forward; gåpåaraktig aggressive; oblyg unblushing, unabashed
© NE Nationalencyklopedin AB