Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

forwardsubstsport. forward, striker
anfallsspelaresubststriker, forward
vidarebefordraverbforward, send on
framläggaverbt.ex. teori put forward
tidigareläggaverbbring forward in time
centersubstcentresport. centre forward
eftersändaverbvidarebefordra forward, send oneftersändes på brev please forward
saldosubstbalanceingående saldo balance brought forwardutgående saldo balance carried forward
lyftsubstvard., framsteg boost, big step forward
framspolningsknappsubstpå bandspelare fast-forward buttonförk.FF
© NE Nationalencyklopedin AB