Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fordonsubstvehicle
underredesubstpå fordon undercarriage
reflexanordningsubstpå fordon rear reflector
kupésubstjärnv. compartmentfordon coupé
baklyktasubstpå fordon rear light, rear lamp, tail light
stillaståendeadjektivom t.ex. fordon stationary; om maskin idle
cykelsubstserie cyclefordon bicycle, cycle; vard. bikeåka cykel ride a bicycle
kontrollbesiktningsubstav fordon vehicle test; motsvaras i Storbritannien av MOT förk. för Ministry of Transport test
trafikeraverbom personer el. fordon use, frequent; om trafikföretag work, operate; om buss etc. run on
stötsubstslag, törn etc. thrust; slag blow; knuff pushelektr.el.vid jordbävning shock; fys. impactskakning hos fordon etc. joltvard., inbrott job
© NE Nationalencyklopedin AB