Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fontsubstantiv~en, ~erdata. font
dopfuntsubstantiv~en, ~arbaptismal (christening) font
teckensnittsubstantiv~et, =typeface; data. äv. font
tillräckligtadverbsufficiently, enoughtillräckligt ÷£font£±÷£name£±Small Bold÷£name£±stor (tung, ofta osv.)÷£font£± sufficiently…, …enoughtillräckligt många… a sufficient number of…, quite enough…
dopsubstantiv~et, =baptism; barn~ vanl. christening; fartygs~ o.d. naming, christeningbära ett barn till dopet present a baby at the font
hetaintransitivt verbhette, hetatbenämnas be called (named) <efter after>vad heter han? vanl. what's his name?vad ska barnet heta? what are you going to call…?vad heter hon i förnamn? what is her first name?intresserad av allt vad sport heter …everything connected with (to do with) sportfuturism, kubism och allt vad det heter …and what not, …you name itvad heter 'bok' i plural? what is the plural of…?vad heter det ÷£font£±÷£name£±Small Bold÷£name£±ordet, uttrycket etc. ÷£font£±på engelska? what is that in English?, what is the English [word] for that?…eller vad hon (han) heter or what's her (his) name…eller vad det heter …or whatever it's calledopers. el. lyder el. står [skrivet]som det heter as the word (term) is, as the phrase goessom det så vackert heter as they so prettily put itdet heter inte 'triologi', det heter 'trilogi' it's not (you don't say)…, it's (you say)…
© NE Nationalencyklopedin AB