Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

folksubstpeoplehela folket the entire population, the whole nationfolken i tredje världen the peoples (nations) of the third worldmänniskor people (pl.)mycket folk many people
folkdanssubstfolk dance; dansande folk-dancing
folkvisasubstfolk song, ballad
folkhögskolasubstfolk high-school
1 slavsubstfolk Slav
utsugningsubstav folk exploitation
arbetskraftsubstfolk labour, manpower
folksagasubstfolk tale, legend
nyrekryteraverbnyrekrytera folk recruit new people
mejaverbmeja ned folk mow məʊ down people
© NE Nationalencyklopedin AB