Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fogaverbförena med fog join <i, vid to>; friare add <till to>, attach <till to>foga sig give in <i, efter to>foga sig efter bestämmelserna comply with the regulations
resigneraverbfoga sig resign oneself <inför to>
finnaverbfind; inse el. märka see; anse think, considerfinna för gott att… think fit to…finna sig vara find oneselffinna sig i a) tåla stand, put up with b) foga sig i submit to
© NE Nationalencyklopedin AB