Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 fogsubstskarv joint, seam
1 fogsubsthon har fullt fog för sin kritik she is justified in her criticism
dimljussubstfog light, fog lamp
tjockasubstfog
dimmasubstfog; lättare mist
1 skarvsubstfog joint; vid sömnad seam; tekn. splice
höljaverbtäcka cover; insvepa wrap uphöljd i dimma shrouded in foghöljd i dunkel shrouded in mystery
fogaverbförena med fog join <i, vid to>; friare add <till to>, attach <till to>foga sig give in <i, efter to>foga sig efter bestämmelserna comply with the regulations
© NE Nationalencyklopedin AB