Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flyttsubstantiv~en, ~arvard., byte av bostad moveden kom bort i flytten …when we moved
2 flyintransitivt verb~dde, ~ttge sig på flykt fly, flee ('flydde', 'flytt' vanl. endast fled) <för before; från from>; ta till flykten run away, take [to] flight; skynda undan äv. run; undkomma escapebättre fly än illa fäkta he who fights and runs away lives to fight another dayfly [ur] landet flee the countryfly [bort] från ngt flee sthfly för livet (sitt liv) run for one's lifefly undan rättvisan flee from justiceförsvinna vanish, disappearflydda tider bygone daystransitivt verb~dde, ~ttavoid, shun, eschew
© NE Nationalencyklopedin AB