Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flytandeadjektivpå ytan floatinghålla det hela flytande keep things goinghålla sig flytande keep oneself afloat, keep one's head above waterrinnande flowingtala flytande engelska speak fluent Englishi vätskeform liquid
adverbfluently
diskmedelsubstflytande washing-up liquid; spec. amer. dishwashing liquid; i pulverform washing-up powder, detergent
LCD-tvsubsttyp av tv med flytande kristaller LCD-TVskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. SEM-group saknasförk. för liquid crystal display
födasubstfood; näring nourishment; uppehälle livingfast föda solid foodflytande föda liquid food
verbgive birth toalstra breedge föda åt feed; försörja support, maintainföda upp djur breed, rear
1 fastadjektivfirm; fastsatt fixed; ej flyttbar stationary; motsats: flytande solid; stadigvarande fixed, permanentfast anställning permanent appointment, permanent jobfast bostad permanent addressfast egendom real property, real estateta fast form assume a definite shapemed fast hand with a firm handfast lön fixed salaryha fast mark under fötterna be on firm groundfast pris fixed pricefast situation sport. dead-ball situation, set piecebli fast fasttagen get caughtta fast get hold offast catch hold of
adverbfirmlyvara fast anställd be permanently employedfast besluten firmly resolved, determined
© NE Nationalencyklopedin AB