Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

flytandeadjektivoböjl.på ytan floatinghålla det hela flytande keep things goinghålla sig flytande keep oneself afloat (bildl. äv. above water)rinnande flowing äv. bildl.tala flytande engelska speak fluent Englishi vätskeform liquid; inte fast fluidflytande bränsle liquid fuelflytande föda liquid food, slops (pl.)flytande kristaller liquid crystalsflytande tvål liquid soaprörligflytande växelkurs floating exchange ratevag vague, fluidgränserna är flytande the limits are fluid (indefinite, shifting)adverbobehindrat fluentlytala engelska flytande speak English fluently
bränslesubstantiv~t, ~nfuelflytande (fast) bränsle liquid (solid) fuel
grismatsubstantiv~enmat för grisar pig feed; av avfall el. flytande swill; neds., om mat hogwash, muck
2 tillståndsubstantiv~et, =skick state, state (condition) of things; läge conditioni fast (flytande) tillstånd in solid (fluid) formi upphetsat tillstånd in a state of excitement (agitation)
födasubstantiv~nfood; näring äv. nourishment; kost äv. diet; för djur äv. feed, fodderfast föda solid food (nourishment)flytande föda slops (pl.)
transitivt verbfödde, fött (jfr född); sätta till världen give birth toföda barn give birth, have a baby (babies)födas på nytt be born anewföda levande ungar be viviparousalstra breed, begethat föder hat hatred breeds hatredge föda åt feed; försörja support, maintainföda upp djur breed, rear, raise; barn bring up
våtadjektivvåttwet; fuktig damp, moist; vetensk. äv. humid; flytande fluid, liquidvåt av svett wet with perspirationvåt inpå bara kroppen wet (drenched) to the skinbli våt om fötterna get one's feet wethan är våt om fötterna his feet are wet, he has wet feeten våt kväll med mycket spritförtäring a wet nighthålla ihop i vått och torrt stick together through thick and thin
pricksubstantiv~en, ~arpunkt o.d. dot; på tyg el. tärning o.d. spotskjuta prick score (make) a bull['s eye]träffa [mitt i] prick bildl. hit the marksätta pricken över i eg. dot (put the dot over) the i; bildl. add the finishing touchpricken to a T (turn, hair), exactlysport. o.d., minusprick penalty pointsjö.:flytande [spar] buoy; fast beaconvard., personen hygglig prick a decent bloke (guy)en konstig prick a queer customeradverbvard.prick [klockan] 8 el. 8 prick at 8 sharp (on the dot)
formsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasallm. form; fason el. skepnad äv. shape; snitt äv. make, cut; språkv. äv. voice; konsistens äv. consistencyyppiga former ample curvesförlora formen lose [its] shape, become shapelessta form take shapei bestämd form språkv. in the definite formi fast form in solid form, solidi flytande form om t.ex. medicin in liquid (fluid) form; fys., om t.ex. gas in liquid (fluid) statehålla på formen (formerna) stand on ceremony, be a stickler for etiquette, be punctilioustill formen in form (shape)
~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassport.el.friare formhålla sig i form keep fitinte vara i form out of (not be in [good]) form; friare äv. be [a little] out of sorts (off colour)i god (fin) form in good (great) form (shape)
~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasgjut~ o. bildl. mould; amer. mold; kok.:porslins~ dish, basin; bakform [baking] tin (amer. pan)eldfast (ungsfast) form casserole, ovenproof dish
ämnesubstantiv~t, ~nmaterial material; tekn., metallstycke till mynt el. nycklar o.d. blankdet finns ämne till en stor författare i honom he has the makings of (is cut out to be)…stoff el. materia matter; t.ex. organiskt substance, stuffenkelt ämne elementfasta ämnen solidsflytande ämnen liquidssammansatt ämne compoundtema el. samtals~ el. skol~ o.d. subject; samtals~ äv. topicfrivilligt ämne skol. optional subject; amer. elective [subject]obligatoriskt ämne skol. compulsory subjectbyta ämne samtalsämne change the subjectkomma ifrån ämnet wander from the subject (point), digresslitteraturen i ämnet …on this subjecthålla sig till ämnet keep to the subject (point, matter in question)komma till ämnet come to the point
massasubstantiv~n, massorfys. masstung (trög) massa heavy masssom råmaterial el. utgörande det inre av ngt substance; smet o.d. mass; spec. trä~ el. pappers~ pulp; degartad pastefast (flytande) massa firm (fluid) masskompakt samlad mängd el. t.ex. snö~ mass; stor ~ bulkfolkhop crowd [of people]; pöbel mobmassorna el. den stora massan the masses (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe broad mass of the peopleden stora massanflertalet av… the great majority of…en [hel] massa mängd [quite] a lotdet finns en massaböcker there are masses (a lot, lots) of…en massa arbete att göra stacks (tons, masses) of work…en massa lögner a pack of liesen massa smörja a load of rubbishdet var en massa (massor av) folk på gatan there were lots (crowds) of people…ha massor med pengar have lots (loads) of…
© NE Nationalencyklopedin AB