Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flytaverbfloat; rinna flowtrafiken flyter bra the traffic is flowing smoothly
verb och partikelverbflyta ihopom floder meetbli suddig become blurredflyta inom t.ex. pengar come inflyta uppcome to the surface, rise to the surface
strömmaverbstream; flyta,flöda stream, flow, run; stark. pour
verb och partikelverbströmma inom vatten etc. rush in, flow in; om t.ex. folk, brev stream in, pour inströmma tillom vatten etc. flow; om folkskaror come flockingströmma överoverflow
rinnaverbrun; flyta flow; strömma stream
verb och partikelverbrinna bortrun awayrinna i vägom tid slip awayrinna ut:floden rinner ut i havet the river flows into the searinna ut i sanden come to nothingrinna överflow over, run over
© NE Nationalencyklopedin AB