Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

flyktigadjektiv~tkortvarig fleeting; övergående passing, transient, transitory; i förbigående casual; föga ingående cursoryen flyktig bekantskap a casual acquaintanceen flyktig blick a fleeting glance; i förbigående a casual glanceen flyktig genomläsning a cursory readingombytlig inconstant, fickle, flightykem. volatile
kursivläsningsubstantiv~en, ~arflyktig rapid reading
ytligadjektiv~tallm. superficial; om person äv. shallow; flyktig el. om t.ex. undersökning cursory; om t.ex. bekantskap passing, nodding
skymtsubstantiv~en, ~armera eg. ('flyktig anblick' el. 'syn') glimpse; bildl.:glimt (t.ex. av hopp) gleam, glimmer, flash; spår el. 'antydan' trace, vestige; aning el. tillstymmelse suspicion[få] se en skymt av… catch (get) a glimpse of…jag har inte sett [så mycket som] skymten av dem på flera veckor äv. I have not seen any sign (trace) of them…inte skymten av en chans not the ghost of a chance
© NE Nationalencyklopedin AB