Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 flyktsubstantiv~enflygande flight äv. bildl.gripa tillfället i flykten take time by the forelock
2 flyktsubstantiv~en, ~erflyende flight; rymning escapevild flykt headlong flight; panikartad stampedeflykten från landsbygden the flight from the country, the rural exodusdriva (jaga) på flykten put to flightta till flykten take [to] flight; friare take to one's heelshan dog under flykten …during his flight (attempted escape)
flyendeadjektivoböjl.på flykt fleeing, fugitive…indragenflyende haka (panna) sloping chin (forehead)substantiven ~, pl. =, de flyende the fugitives
sträcksubstantiv~et, =i [ett] sträck t.ex. arbeta flera timmar at a stretch, without a break; t.ex. köra tio mil, läsa hela dagen without stopping; t.ex. läsa hela boken at one (a) sittingflera timmar (dagar, veckor etc.) i sträck äv. …on endflera dagar (veckor etc.) i sträck äv. …runningom fåglar:flykt flight; sträckväg trackett sträckvildgäss a flight of…med.ligga med benet i sträck have one's leg in traction
2 flyintransitivt verb~dde, ~ttge sig på flykt fly, flee ('flydde', 'flytt' vanl. endast fled) <för before; från from>; ta till flykten run away, take [to] flight; skynda undan äv. run; undkomma escapebättre fly än illa fäkta he who fights and runs away lives to fight another dayfly [ur] landet flee the countryfly [bort] från ngt flee sthfly för livet (sitt liv) run for one's lifefly undan rättvisan flee from justiceförsvinna vanish, disappearflydda tider bygone daystransitivt verb~dde, ~ttavoid, shun, eschew
räddatransitivt verb~de, ~tallm. save; ur överhängande fara äv. rescue <från (ur, undan)i båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>; bärga salvage, salve; friare el. bevara preserve <åt for>rädda ansiktet save one's facerädda livet på ngn save sb's liferädda ngn från att drunkna rescue (save) sb from drowninghans liv (huset) stod inte att rädda …was beyond saving, …was beyond recoverykomma som en räddande ängel …like an angel to the rescuedagen är räddad that's made my (our etc.) daymålvakten räddade på mållinjen …saved on the goal-linereflexivt verb~de, ~trädda sig save oneself; genom flykt escaperädde sig den som kan! every man for himselfrädda sig i land manage to reach the shorerädda sig ur ett hus (en svårighet) manage to get out of…
© NE Nationalencyklopedin AB