Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flygaintransitivt verbflög, flugitfly; med flygplan äv. travel (go) by air; fladdra, om t.ex. insekt, äv. flit; rusa, störta äv. rush, dash, dartjag tycker inte om att flyga I don't like flying (air travel, going by air)flyga i luften explodera blow up, explodetiden flög i väg …flewflyga på London om flygbolag run services to Londonflyga över Atlanten fly [across] the Atlantic
transitivt verbflög, flugitflyflyga helikopter fly a helicopter
partikelverbflyga emot…stöta emot fly [up] against…, crash into…while flying; till mötes fly to meet…flyga ise fara iunder faraflyga initr. fly inflyga in mot approachflyga omkringfly (flit, rush, dash) about (around); virvla äv. whirl roundflyga pårusa på [let] fly at, attack, set uponflyga uppfly up; rusa upp start (spring) up; öppnas fly openflyga utfly out <ur of>ungarna har flugit ut [ur boet] the young birds have left their nest[s]; om barn the kids have left homeflyga överett område fly over…
kossubstantivoböjl., en, gå (springa, flyga o.d.) sin kos …awayhan har gått sin kos he has gone
fladdraintransitivt verb~de, ~tflutter äv. bildl.; flaxa el. flyga äv. flit; om låga äv. flicker
fobisubstantiv~n, ~erpsykol. phobiahan har fobi mot (för) att flyga he has a phobia about flying
mellanlandningsubstantiv~en, ~arintermediate landing, stopover, touchdown, landing en routeflyga utan mellanlandning fly non-stop
drakesubstantiv~n, drakardragon äv. ragata; pappers~ el. leksaks~, meteor. kitedrakarna de stora (tunga) tidningarna the heavy newspapers (dailies), the heaviesflyga (släppa upp) en drake fly a kitebåttyp dragonse drakskepp
vilseadverbgå (köra, flyga osv.) vilse lose one's way, get lost, go wronggå (komma, råka) vilse äv. go astray äv. bildl.föra ngn vilse lead sb astray; bildl. äv. mislead sb
låg (jfr lägre, lägst)adjektiv~tallm. low; kort el. om t.ex. träd el. skorsten äv. short; tarvlig o.d. äv. mean, baseflyga låg höjd …at a low altitudelåga priser low priceslågt straff light (mild) sentencehan har låga tankar om… he has a low opinion of…om ljudmed låg röst in a low voicelåga toner low notesvard., nere, deppig down, low
lågt (jfr lägre, lägst)adverblow; med låg röst äv. in a low voiceflyga lågt fly lowvara alltför lågt försäkrad be underinsuredligga lågt med huvudet lie with one's head lowstaden ligger lågt …stands on low groundligga lågt, se liggalågt räknat at a low estimatetavlan sitter för lågt …is too far downsolen står lågt …is lowaktierna står lågt …are low (down)
ifrånprepositionse frånflyga (köra etc.) ifrånngn (ngt) a) bort ifrån fly (drive etc.) away from… b) genom att vara snabbare fly (drive etc.) ahead of…lägga ifrån sig ngt put…down <bordet on…>; undan el. bort put away…, put…aside; lämna kvar leave…[behind]vara ifrånutom sig be beside oneself <av with>adverbborta awaykan du gå (komma) ifrån en stund? can you get away for a while?; se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. ge ifrån sigunder ge   samt sammansättn. som varifrånm.fl.
© NE Nationalencyklopedin AB