Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flygsubstflygväsen aviation, flyingflygplan plane; koll. planes (pl.)med flyg by airflygvapen air force
startbanasubstflyg. runway
kaparesubstflyg. hijacker
landningsubstflyg. landing, touchdown
markpersonalsubstflyg. ground staff
tryckkabinsubstflyg. pressure cabin
vingspetssubstflyg. wing tip
aktionsradiesubstsjö. el. flyg. range
styrspaksubstflyg. control stick, control column
boardingcardsubstflyg. el. sjö. boarding card
© NE Nationalencyklopedin AB