Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 flyadverbfly förbannad absolutely (damned) furious, raging mad
2 flyintransitivt verb~dde, ~ttge sig på flykt fly, flee ('flydde', 'flytt' vanl. endast fled) <för before; från from>; ta till flykten run away, take [to] flight; skynda undan äv. run; undkomma escapebättre fly än illa fäkta he who fights and runs away lives to fight another dayfly [ur] landet flee the countryfly [bort] från ngt flee sthfly för livet (sitt liv) run for one's lifefly undan rättvisan flee from justiceförsvinna vanish, disappearflydda tider bygone daystransitivt verb~dde, ~ttavoid, shun, eschew
flugsmällasubstantiv~n, -smällor[fly] swatter, fly-flap
flugsmutssubstantiv~enfly-specks (pl.)fly-spots (pl.)
flugfiskesubstantiv~tfly-fishing
fluglarvsubstantiv~en, ~erfly-maggot
harkranksubstantiv~en, ~arzool. crane fly, daddy longlegs
tvärargadjektiv~tvard.bli tvärarg fly into a rage
temperamentsutbrottsubstantiv~et, =fit of temperfå ett temperamentsutbrott fly (get) into a temper
flugsvampsubstantiv~en, ~ar, röd flugsvamp fly agaricvit flugsvamp destroying angel
© NE Nationalencyklopedin AB