Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flyverbfly, flee <för before>; ta till flykten run awayfly ur landet flee the country
flugfiskesubstfly-fishing
flugsmällasubstfly-swatter
flugsnapparesubstfly-catcher
harkranksubstinsekt crane fly
gylfsubstfly, flies (pl.)
flugsvampsubstvanlig (röd) flugsvamp fly agaric
1 bromssubstinsekt horse fly
bladlussubstplant louse, green fly
ilsknaverbilskna till fly into a temper, fly into a rage
© NE Nationalencyklopedin AB