Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 flottadjektivstilig smart; vard. poshfrikostig generous
2 flottsubstgrease; stekflott dripping; isterflott lard; fett fat
klatschigadjektiveffektful striking; flott smart
fettsubstfat; smörjfett grease; flott lard
vräkigadjektivostentatious; flott flashy, showy; slösaktig extravagant
2 flottaverbflotta ned ngt med flott make sth greasy
© NE Nationalencyklopedin AB