Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

flerfaldigadjektiv~tflerfaldiga pl. many, numerousflerfaldiga gånger many times [over], time and againhan är flerfaldig mästare he has been a (the) champion many times over
enkeladjektiv~t, enklaallm. simple; lätt äv. easy; elementär äv. elementary; vanlig äv. common, ordinary; anspråkslös äv. plain, homelyenkel och okonstlad unsophisticatedett enkelt levnadssätt plain livingenkel majoritet a simple (an ordinary) majorityen enkel metod a simple (straightforward) methoden enkelinformell liten middag an informal little dinner[bara] en vanlig enkel människa [just] an ordinary personmed några enkla ord in a few simple wordsenkla tarvliga skämt cheap jokesett enkeltlätt sätt a simple (an easy) wayenkla vanor simple habitsinte dubbel el. flerfaldig singleen enkel [biljett] a single (speciellt amer. one-way) [ticket]enkla dahlior single dahliasenkelt porto single postagesjälvklar el. naturligsom en enkel gärd av tacksamhet as a simple token of gratitudekänna sig enkel obetydlig feel [very] small; 'ställd' feel awkward
© NE Nationalencyklopedin AB