Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fleraadjektivmore
pronomenåtskilliga severalflera el. flera olika människor several peoplevi är flera el. vi är flera stycken there are several of usflera olika various different
fleradjektivse flera
utställningslokalsubstshowroom; med flera rum showrooms
m.fl.förk. för med fleraand others
sinsemellanadverbbetween themselves; om flera vanligen among themselves
mellanhandsubstmedlare intermediary; hand. middlemangå genom flera mellanhänder go through middlemen's hands
åtskilligadjektiva great deal of, a good deal ofåtskilliga flera several
ingendera (ingetdera)pronomenav två neither; av flera än två noneingendera alternativ neither of the alternatives
realiseraverbsälja till nedsatt pris sell off; om flera varor have salesförverkliga realize, carry out
flertalsubstflertalet the majorityflertalet människor most peopleett flertalflera a number of…gram. plural
© NE Nationalencyklopedin AB