Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flaxsubstantiv~envard. luckha flax be lucky
linsubstantiv~etbot. flax
linblommasubstantiv~n, -blommorflax flower
linberedningsubstantiv~enflax dressing (processing)
linguladjektiv~tflax-coloured; om hår flaxen
bråkaintransitivt verb~de, ~tbullra el. väsnas be noisy, cause (make) a disturbance; gräla quarrel, have a row (quarrel); retas teasekrångla el. tjafsa make (kick up) a fuss (row), make difficultiestransitivt verb~de, ~tbråka lin (hampa) brake flax (hemp)
© NE Nationalencyklopedin AB