Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flatadjektivneutrum undvikseg. flat; inte djup shallowflat tallrik flat (ordinary) platebildl.: a) häpen taken aback, flabbergasted; förlägen abashed b) eftergiven weak; indulgent <mot towards>
plattnästadjektiv=flat-nosed
sänkningsteckensubstantiv-tecknet, =mus. flat
2 esssubstantiv~et, =mus. E flat
slättlandsubstantiv~etflat (level) country
slätloppsubstantiv~et, =sport. flat race
gesssubstantiv~et, =mus. G flat
klanglösadjektiv~tflat, dull, toneless
1 desssubstantiv~et, =mus. D flat
cesssubstantiv~et, =mus. C flat
© NE Nationalencyklopedin AB