Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flatadjektivflatflat tallrik flat plate, ordinary plate
faddadjektivflat, stale
flackadjektivflat
plattfotadadjektivflat-footed
bsubstmusik.ton B flatsänkningstecken flat
gesssubstmusik. G flat
fesssubstmusik. F flat
cesssubstmusik. C flat
2 asssubstmusik. A flat
flundrasubstfisk flat-fish; skrubbflundra flounder
© NE Nationalencyklopedin AB