Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flaskasubstantiv~n, flaskorbottle; apoteks~ äv. phial; napp~ [feeding] bottle; med olja el. vinäger el. till bordställ cruet; t.ex. bastomspunnen flasken flaskavin a bottle of…han sa inte flaska vard. he didn't say a thing (a word)öl på flaska bottled beerta till flaskan vard. hit the bottleav metall can
buteljsubstantiv~en, ~erbottle; jfr flaska
engångsglassubstantiv~etflaska non-returnable (disposable) bottle; som påskrift på flaska no deposit
ampullsubstantiv~en, ~erampoule; liten flaska phial
vinflaskasubstantiv~n, -flaskortom wine bottle; flaska vin bottle of wine
returglassubstantiv~et, =flaska returnable bottle; glas till återanvändning recycling glassåterlämnade returglas pl. returned bottles (empties)
buksubstantiv~en, ~arbelly äv. på segelflaska o.d.; anat. abdomen, venterfylla buken eat one's fill
tappningsubstantiv~en, ~aravtappning tapping; på flaska bottling; årgång vintagei ny tappning bildl. in a new version
påskriftsubstantiv~en, ~erutanskrift el. t.ex. på brev superscription, address; text el. t.ex. på etikett inscription, wording, text; etikett el. t.ex. på flaska label; underskrift signature
förtäratransitivt verb-tärde, -tärtäta eat; dricka drink; förbrukael.bildl. consumefarligt att förtära! på flaska o.d. vanl. poison!förtäras av längtan be consumed with…
© NE Nationalencyklopedin AB