Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

flödaintransitivt verb~de, ~tflow äv. bildl.; ymnigt stream äv. om ljusvinet flödade …flowed freely (like water)flöda av… abound with…flöda över flow over; om flod äv. overflowrummet flödade över av blommor the room flowed over (overflowed) with flowerstransitivt verb~de, ~ttekn. prime
strömmaintransitivt verb~de, ~tstream; flyta el. flöda äv. flow, run; starkare pour, come pouringfolk strömmade till byn äv. people flocked to…
partikelverbströmma inom vatten o.d. rush in, flow in; om t.ex. folk el. brev stream (pour, roll) inströmma tillom vatten o.d. [begin to] flow; om folk[skaror] come flocking, flock together, collectströmma utstream (flow, pour, well) out; om gas el. vätska äv. escape, issue; om folk[skaror] stream (pour) out
© NE Nationalencyklopedin AB