Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fläsksubstantiv~etfärskt fläskkött pork; saltat el. rökt sid~ o. rygg~ bacon
svålsubstantiv~en, ~arfläsk~ [bacon] rind; huvud~ scalp
ärt~en, ~er el. ~or och ärtasubstantiv~n, ärtor el. ärterpeaärter och fläsk soppa [yellow split] pea soup with porkprinsessan på ärten the Princess on the Pea
randigadjektiv~tstriped; om fläsk streaky; om t.ex. manchestersammet ribbedden är randig på längden (tvären) it is striped lengthwise (is cross-striped)det har sina randiga skäl there are good (special) reasons for it
fetadjektivfettfat äv. bildl.; om t.ex. fläsk äv. fatty; fetlagd äv. stout, corpulent, fleshy; abnormt obese; välgödd äv. well-fed; flottig oily, greasyfet hy greasy skinfett hår greasy hairfet jord fat soilfet mat rich (fatty) food; flottig greasy foodfet mjölk rich (fatty) milkfeta rubriker big headlinesfet stil, se fetstilbli fet grow (get) fat (om person äv. stout); speciellt om djur fattendet blir man inte fet bildl. you won't grow fat on (get much out of) thatdet fetaköttet the fat part[s (pl.)] of…han har det inte för fett he is none too well off
© NE Nationalencyklopedin AB