Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fjolsubstantivoböjl., i fjol last yearmodeller från i fjol …of last year, last year's…
ifjoladverblast year; för ex. se fjol
dagsadverbhur dags? [at] what time?, when?i går, i fjol så här dags [at] this time…i morgon, nästa år så här dags [by] this time…så [här (resp. där)] dags på dagen at this (resp. that) time of [the] daydet är dags att gå nu it is [about] time to go nowdet är så dagsför sent nu! it is a bit late now!
mångaindefinit pronomen a) allm. many; vid eng. subst. i sg. much (båda speciellt i fråg. o. nek. sats samt efter 'as', 'so', 'too' el. 'how') b) en hel del a good (great) many; fören. äv. a great (large) number of; en massa a lot (lots) [fören. of]; talrika numerousmångaanser att many (a great number of, a lot of) people…många av oss many of usvi var ganska många we were fairly numeroushur mångaär vi? how many…?många gånger many times; ofta oftenmånga goda råd (upplysningar) much good advice (information)för många [böcker] too many [books]ganska många quite a number, quite a lot (a few)lika mångabitar var the same number of…[inte] lika många som i fjol [not] as many as…väldigt många [böcker] an immense number (an enormous lot) [of books]
verksamhetsubstantiv~en, ~eraktivitet:allm. activity, activeness; handling, rörelse action äv. vetensk.; maskins operation; arbete, sysselsättning work; fabriks~ o.d. enterprise; affärs~ businessden offentliga verksamheten the public sectorpolitisk verksamhet political activities, politics (båda pl.)samhällsfientlig verksamhet subversive activities (pl.)firman började sin verksamhet i fjol …started up (in business) last yeari sin verksamhet [som lärare] in his work [as a teacher]lägga ned verksamheten close downvara i verksamhet om person be at [one's] work; om sak be in operationvara i full verksamhet om person be in full activity (om sak swing, operation)under min verksamhetsom lärare har jag during my career…under tjugo års (sin tjugoåriga) verksamhethar firman during the twenty years of its existence…
© NE Nationalencyklopedin AB