Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fjärranadjektivoböjl.distant, remote, far-off, far-awayfjärran länder distant (far-off) countries (lands)Fjärran Östern the Far Eastadverbfar [away (off)]när och fjärran far and nearsubstantivoböjl.distancei fjärran in the distance
vimmelsubstantivvimletfolk~ throng, [swarming] crowd [of people]; gatu~ crowd (crowds (pl.)) in the street[s]fjärran från vimlets yra far from the madding crowd
avlägsenadjektiv-lägset, -lägsnabelägen långt borta distant äv. bildl.; avsides belägen äv. remote, out-of-the-way; litt., fjärran far-off, far-awayi en avlägsen framtid in the distant (remote) futureen avlägsen släkting a distant relative
bakgrundsubstantiv~en, ~erbackground äv. bildl.; miljö settingi bakgrunden i fjärran in the distancehålla sig i bakgrunden bildl. keep (stay) in the background; vard. take a back seatmot bakgrunden av dessa fakta… in the light of these facts
2 näradverb (jfr nära)eg.[från] när och fjärran [from] far and nearbildl.inte på långt när not by a long way (vard. a long chalk), nowhere nearalla klarade sig när som på en (på en när) …except for onealla var närvarande när som på två …but (except) twoett år när som på tre dagar (på tre dagar när) …all but three daysjag hade så närglömt I had all but (almost, [very] nearly)…något så när, se någotsånär
avståndsubstantiv~et, =allm. distance; mellanrum space (interval) [between]; vid målskjutningel.för radar rangehålla rätt avstånd keep the right distanceta avstånd från allm. dissociate oneself from; avvisa repudiate; frisäga sig från disclaim; ogilla take exception to, deprecateavstånd at a distance; i fjärran in the distance; från långt håll from a distancepå ett avstånd av… at (resp.from) a distance of…släkt på långt avstånd [med ngn] distantly (remotely) related [to sb]hålla sig på avstånd keep at a distance (keep away) samtliga äv. bildl.håll dig på avstånd! keep your distance!
© NE Nationalencyklopedin AB