Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fissionsubstantiv~en, ~erfys. [nuclear] fission
kärnklyvningsubstantiv~en, ~arfys. nuclear fission
klyvningsubstantiv~en, ~arsplitting osv.; jfr klyva; av atomkärna äv. fission
delningsubstantiv~en, ~ardivision, partition; biol. fission; delande äv. dividing osv.; jfr dela
© NE Nationalencyklopedin AB