Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fisksubstfishpl. fish el. fishesskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknaskoll. fishFiskarna stjärntecken Pisces
sutaresubstfisk tench
hälleflundrasubstfisk halibut
sardellsubstfisk anchovy
piggvarsubstfisk turbot
slätvarsubstfisk brill
rödingsubstfisk char
sjötungasubstfisk sole
vitlingsubstfisk whiting
braxensubstfisk bream
© NE Nationalencyklopedin AB