Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fisksubstantiv~en, ~arfishpl. fish el. fishesskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknaskoll. fish (sg. el. pl.)det var gott om fisk på torget there was plenty of fish…; i sjön there were plenty of fish…få mycket fisk get lots of fishhar du fått någon fisk? have you got any fishvi fick tre små fiskar …three little fishesen ful fisk bildl. an ugly customervara som en fisk i vattnet be in one's elementfå sina fiskar varma bildl. get a reprimand, be ticked (told) offastrol.Fiskarna Pisceshan är fisk he is [a] Pisces
2 aspsubstantiv~en, ~arfisk asp
ålsubstantiv~en, ~arfisk eel; havs~ conger [eel]
fiskbensubstantiv~et, =av fisk fishboneav val whalebone
2 malsubstantiv~en, ~arfisk [freshwater] catfish, sheatfish
stimsubstantiv~met, =fisk~ shoal, schooloväsen noise
inkoktadjektiv=frukt, grönsaker preserved…, bottled…; fisk poached cold…
gratineratransitivt verb~de, ~tgratineradfisk, blomkål …au gratin
benfriadjektiv-frittboneless; om fisk äv. boned
stimmaintransitivt verb~de, ~tom fisk shoalföra oväsen make a noise, be noisy
© NE Nationalencyklopedin AB