Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

firmasubstantiv~n, firmorfirm; företag äv. [commercial] business; ~namn vanl. styleteckna firma sign for the company
delägaresubstantiv~n, =joint owner, part-owner; i firma partner
skrädderisubstantiv~et, ~erbutik tailor's shop; firma tailor's firm; verkstad tailor's workshopyrke tailoring
stabiladjektiv~ti jämvikt stable; stadig el. säker solid; om person steadyen stabil firma a sound firm
kaputtadjektiv=om t.ex. firma ruined, …done for; om sak broken; ur funktion out of order, not working; vard. on the blink
prokurasubstantiv~njur. el. hand. [power of] procuration, proxyteckna [firma]per prokura sign for…by (per) procurationförk. förk.per propp
anseddadjektiv-settaktad respected, esteemed; eminent; distinguisheden ansedd familj a respected familyen ansedd firma (tidning) a respectable (reputable) firm (paper)
ägaresubstantiv~n, =owner; speciellt till restaurang el. firma etc. proprietor; innehavare (äv. tillfällig) possessor <av, tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>byta ägare äv. change hands
överstyradverböverstyr om t.ex. vagn overturn, topple over; om t.ex. firma go on the rocks; om t.ex. planer come to nothing
solidadjektivsolittallm. solid; bildl. äv. soundsolid ekonomi sound economysolid firma solid (well-established, respectable) firmsolida kunskaper i engelska a sound (thorough) knowledge of…solid vänskap staunch friendship
© NE Nationalencyklopedin AB