Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

firmasubstfirmstarta en firma start a business
delägaresubsti firma partner
oseriösadjektivom t.ex. firma irresponsible, unreliable
advokatbyråsubstfirma firm of lawyers
innehavaresubstholder; ägare owner; av t.ex. firma proprietor
seriösadjektivserious; högtidlig solemnom t.ex. firma responsible, reliable
personalfestsubststaff party; på firma office party
inarbetadadjektiven inarbetad firma an established firminarbetad tid compensatory leave for overtime
ägaresubstowner <till of>; till restaurang, firma etc. proprietor <till of>
anseddadjektivaktad respected, distinguisheden ansedd firma a firm of high standinghan är väl ansedd he has a good reputationhan är ansedd ansedd he has a bad reputation
© NE Nationalencyklopedin AB