Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

finkänsligadjektiv~ttaktfull tactful, delicate; diskret discreet
taktfulladjektiv~tfinkänslig tactful; hänsynsfull discreet
grannlagaadjektivoböjl.finkänslig tactful; hänsynsfull considerate; diskret discreet; ömtålig (om sak) delicate
varsamadjektiv~t, ~maaktsam careful <med with>; förtänksam cautious, prudent; vaksam wary; grannlaga el. finkänslig tactful, gentle; jfr aktsam, försiktigvarsamrenovering …in keeping with past traditionmed varsam hand with a cautious hand, cautiously, gingerly
© NE Nationalencyklopedin AB