Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

finishsubstantiv~en, ~arsport. el. tekn. finish
ytbehandlatransitivt verb~de, ~ttekn. finish
färdigtadverbäta färdigt finish eatinglåt mig tala färdigt let me finish [speaking]
antikbehandlatransitivt verb~de, ~tgive an `antique' finish to
upploppsubstantiv~et, =tumult riot, tumultsport. finish
fulländatransitivt verb~de, ~tfullborda complete, finishfullkomna perfect, accomplishfulländad skönhet perfect beauty
slutföratransitivt verb-förde, -förtfullfölja complete, finish, finalize, carry (bring)…to a conclusion
målfotosubstantiv~t, ~nsport. photograph [of a (resp.the) finish]ett avgörande genom målfoto a photofinish
slutspurtsubstantiv~en, ~ersport. final spurt äv. bildl., finishslutspurten inför valet the run-up to…
avslutatransitivt verb~de, ~tslutföra el. fullborda finish [off], complete, finalize; göra slut på end, terminate, close; bilda avslutning på conclude, finish (end) off, terminateavslutas come to an end, end, finish up (off)den avslutande debatten the concluding debateden avslutande tävlingen the closing competitiongöra upp el. t.ex. köp el. fördrag el. fred conclude; avtal enter into; affär close; räkenskaper close, balance
© NE Nationalencyklopedin AB