Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

finishsubstsport. el. tekn. finish
ytbehandlaverbtekn. finish
slutföraverbfullfölja complete, finish
upploppsubsttumult riot, tumultsport. finish
färdigtadverbäta färdigt finish eating
fullföljaverbslutföra complete, finish; genomföra follow out, carry out
avslutaverbfinish, complete, finalize; bilda avslutning på finish off, terminateavsluta ett konto close an accountgöra upp, t.ex. köp, fördrag conclude; avtal enter into
fullbordaverbslutföra complete, finishett fullbordat faktum an accomplished fact
skolasubstschoolgå i skolan go to schoolsluta skolan a) för gott leave school b) för dagen, terminen finish schoolvara i skolan be at school
verbutbilda trainskola om retrain
drickasubstt.ex. limonad soft drink, lemonade
verbdrinkdricka te med citron have (take) lemon in one's teaska vi dricka något? shall we have something to drink?dricka upp finish one's drink
© NE Nationalencyklopedin AB