Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fingersubstfingerha ett finger med i spelet have a finger in it, have a finger in the piehålla fingrarna borta från ngt keep one's hands off sthinte lyfta ett finger för att… not lift a finger to…han lägger inte fingrarna emellan då det gäller… he takes a tough line with…kunna ngt på sina fem fingrar know sth backwards, know sth from A to Zse genom fingrarna med ngt shut one's eyes to sthslå ngn på fingrarna a) tillrättavisa rap sb over the knuckles, come down on sb b) överträffa beat sb
långfingersubstmiddle finger
ringfingersubstring finger
pekfingersubstforefinger, index finger
lillfingersubstlittle finger; spec. amer. pinkie
värkaverbachefingret värker my finger aches
fingraverbfingra finger; tanklöst fiddle about with
tummaverbtumma el. tumma fingra på finger sth; nöta på, t.ex. en bok thumb sthtumma på ngt a) komma överens shake hands on sth b) jämka på make modifications in sth
klämsubstfå fingret i kläm get one's finger caughtkomma i kläm get jammedråka i kläm get into a mess, get into a fixkraft, energi force, vigour; fart etc. go, dashkläm get the hang
skärasubstredskap sickle
verbcut; kött carveskära tänder grind one's teeth, gnash one's teethskära sig såra sig cut oneselfskära sig i fingret cut one's finger
© NE Nationalencyklopedin AB