Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

finansielladjektiv~tfinancial
påkänningsubstantiv~en, ~arpåfrestning stress äv. fys., strainfinansiell påkänning financial strain
ekonomiskadjektiv~teconomic; finansiell, penning- financialekonomisk brottslighet economic crime; vard. white-collar crimeekonomisk krigföring economic warfaresparsam, besparande economicalekonomisk i småsaker economical in trifles, penny-wise and pound-foolish
© NE Nationalencyklopedin AB