Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

finalsubstsport. finalgå (komma) till finalen reach the final, reach the finalsmusik. finale
slutresultatsubstfinal result, final outcome
slutskedesubstfinal stage; fas final phase
cupfinalsubstcup final
slutgiltigadjektivfinal, definitive
slutomdömesubstfinal verdict
slutsignalsubstsport. final whistle
slutkapitelsubstlast chapter, final chapter
slutscensubstfinal scene, closing scene
definitivadjektivbestämd definite; oåterkallelig final
© NE Nationalencyklopedin AB