Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

filmsubstfilmpå bio picture, movieen tecknad film a cartoon, an animated cartoon
B-filmsubstB movie, B-film
barnförbjudenadjektivbarnförbjuden film film for adults only, adult film
långfilmsubstlong film, feature film
färgfilmsubstcolour film
äventyrsfilmsubstadventure film
panoreraverbfilm. pan
filmregissörsubstfilm director
actionfilmsubstaction film
filmcensursubstfilm censorship
© NE Nationalencyklopedin AB