Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

filialsubstantiv~en, ~erbranch
bankkontorsubstantiv~et, =bank; filial branch office [of a (resp.the) bank]
bankdirektörsubstantiv~en, ~erbank director; amer. vice-president [of a (resp. the) bank]; vid filial bank manager
underavdelningsubstantiv~en, ~arsubdivision; i lagparagraf o.d. subsection; filial sub-branchdela upp i underavdelningar subdivide
© NE Nationalencyklopedin AB