Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 filsubstverktyg file
4 filsubstdata. file
1 filsubstrad rowkörfält lanebyta fil change laneslägga sig i rätt fil get into the right lane
2 filsubstfilmjölk el. ungefär sour milk
fil. drse filosofie
fil. kand.se filosofie
filosofieadjektivfilosofie doktor (förk.fil. dr) Doctor of Philosophyförk.Ph.D. efter namnetfilosofie kandidat (förk.fil. kand.) motsvarar ungefär Bachelor of Artsförk.B.A. efter namnet; i naturvetenskap Bachelor of Scienceförk.B.Sc.skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. tsl-group saknasefter namnet
© NE Nationalencyklopedin AB