Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

figursubstantiv~en, ~erfigure; gestalt äv. form; i roman äv. character; ritad äv. diagram; vid målskjutning äv. dummy; individ, spec. neds. individualha snygg figur …a good figurevad är det där för en figur? who's that character (specimen)?en konstig figur a queer specimen (customer, fish)göra en slät figur cut a poor figuretänka på figuren watch one's waistline
spensligadjektiv~tslender, slim; om figur äv. slight
rätvinkligadjektiv~tom triangel o.d. right-angled; om figur äv. rectangular
diagramsubstantiv~met, =schematisk figur diagram; speciellt med kurvor graph; speciellt med siffror i kolumner chart
patetiskadjektiv~tlidelsefull passionate; högtravande highflowngripandeel.löjeväckande patheticen patetisk figur a pathetic figure
krumelursubstantiv~en, ~ersnirkel flourish, curlicue; oläslig signatur o.d. squiggle; 'gubbe' el. figur doodleförstrött rita krumelurer doodle
yppigadjektiv~tom växtlighet o.d. luxuriant, lush; fyllig buxom; om figur el. kroppsdel full, ample; vard., om kvinna busty
vaxsubstantiv~et, ~erwaxhan är som vaxi hennes händer he is [like] wax (clay)…figur gjord av vax …made of wax, wax…
tvivelaktigadjektiv~tdoubtful; diskutabel äv. dubious, questionable; misstänkt suspicious; skum shady, fishyen tvivelaktig figur a character of doubtful reputationen tvivelaktig framgång (ära) a dubious success (honour)
ynkligadjektiv~tömklig pitiable, pitiful; eländig el. usel poor, miserable, wretched; jämmerlig piteous; futtig paltry; liten punygöra en ynklig figur cut a sorry figureregeringens ynkliga hållning the pitiable conduct of the governmentmed ynklig röst in a piteous voiceen ynklig ursäkt a paltry (lame) excuse
© NE Nationalencyklopedin AB