Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fibersubstantiv~n, fibrerfibre (amer. fiber) äv. i kost; hos trä äv. grain
jutesubstantiv~n el. ~tväxtel.fiber jute
fiberoptiksubstantiv~enfibre (amer. fiber) optics (sg.)
fiberrikadjektiv~trich in fibre (amer. fiber), fiber-rich; amer. fibre-richfiberrik kost diet containing plenty of roughage (bulk), diet containing plenty of dietary fibre (amer. fiber)
optiskadjektiv~toptic[al]optisk [bild]läsare data. optical scanneroptisk fiber optical fibreoptiskt glas optical glassoptisk [tecken]läsare data. optical character readerförk.OCRoptisk [tecken]läsning data. optical character recognitionförk.OCRoptisk villa optical illusionoptiskt vitmedel optical whitening agent
© NE Nationalencyklopedin AB